22 Νοεμβρίου, 2019

22 Νοεμβρίου, 2019

22/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/11/2019 a

Σας καλούμε την 28η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (επανάληψη της από 19.11.2019 23ης Συνεδρίασης η οποία ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης νόμιμης απαρτίας), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων θεμάτων της ματαιωθείσας συνεδρίασης όπως παρατίθενται παρακάτω:  […]

22/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/11/2019 a

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» <!—-> Έγγραφα – Προσκλήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/11/2019.pdf ( pdf 119 KB)