28 Νοεμβρίου, 2019

28 Νοεμβρίου, 2019

28/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/12/2019 a

Μετά τη ματαίωση των κατά την 19.11.2019 & 28.11.2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις υπ΄ αριθμ. 58065/14.11.2019 & 60272/22.11.2019 αντίστοιχες προσκλήσεις, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 2α Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων θεμάτων των προηγούμενων δύο ματαιωθεισών συνεδριάσεων, […]