8 Ιανουαρίου, 2020

8 Ιανουαρίου, 2020

08/01/2020 Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) a

Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις) Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκ νέου αναζήτηση συλλογή προσφορών για την με κωδικό 173/2019 μελέτη που αφορά τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)» συνολικού προϋπολογισμού 3.571,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 910/08-01-2020 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις […]