28 Ιανουαρίου, 2020

28 Ιανουαρίου, 2020

28/01/2020 Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Ιλίου εργ. Α1/19 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ   Διακηρύσσει        συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: […]