13 Μαρτίου, 2020

13 Μαρτίου, 2020

13/03/2020 Προμήθεια στεφάνων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου a

Προμήθεια στεφάνων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 41/2020 μελέτη με τίτλο  «Προμήθεια στεφάνων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 2.802,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με τα […]

13/03/2020 Απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής στους παιδικούς σταθμούς και τα προγράμματα του Δήμου Ιλίου a

Την απαλλαγή των οικογενειών από την υποχρέωση καταβολής οικονομικής συμμετοχής στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα