16 Μαρτίου, 2020

16 Μαρτίου, 2020

image
a
Εκδηλώσεις

Δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο δήμο μας, λόγω των λόγω των μέτρων προστασίας για την αποφυγή επέκτασης του κορωνοϊού COVID – 19 a

Ο δήμος Ιλίου αποφασίζει την αναστολή όλων των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε δημοτικά κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου κατ’ εφαρμογή της