2 Απριλίου, 2020

2 Απριλίου, 2020

02/04/2020 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου a

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 33/20 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν […]