10 Ιουνίου, 2020

10 Ιουνίου, 2020

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 38766/10-06-20 a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για