11 Ιουνίου, 2020

11 Ιουνίου, 2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου a

Έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, με στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων γονέων και την