19 Ιουνίου, 2020

19 Ιουνίου, 2020

Προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 98/2020 μελέτη που αφορά την «προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για

Προμήθεια υλικοτεχνικού υλικού και ενδυματολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες οργάνωσης των αθλητικών κάμπ a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 100/2020 μελέτη που αφορά την «προμήθεια υλικοτεχνικού υλικού και ενδυματολογικού εξοπλισμού

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 105/2020 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού» συνολικού προϋπολογισμού 1.178,00€