24 Ιουνίου, 2020

24 Ιουνίου, 2020

Ανάθεση εργασιών σε δημοσιογράφο a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 96/2020 μελέτη που αφορά την «Ανάθεση εργασιών σε δημοσιογράφο» συνολικού προϋπολογισμού