25 Ιουνίου, 2020

25 Ιουνίου, 2020

Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 93/2020 μελέτη που αφορά την «Συντήρηση  και  επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά)