13 Ιουλίου, 2020

13 Ιουλίου, 2020

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, μετά την παράταση έως 26.06.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη δημιουργία Αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον a

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα για τη δημιουργία Αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο