21 Αυγούστου, 2020

21 Αυγούστου, 2020

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 56253/21-08-2020 a

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 56253/21-08-2020 Ανακοίνωση του Δήμου Ιλίου για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ως