8 Οκτωβρίου, 2020

8 Οκτωβρίου, 2020

Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας (Ζ΄ υποομάδα) a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π102/2019 τροποποιημένη μελέτη για την «Προμήθεια εξοπλισμού του φυσιοθεραπευτηρίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας