24 Δεκεμβρίου, 2020

24 Δεκεμβρίου, 2020

20/01/2021 – Eκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) a

Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης Οχημάτων Τέλους