31 Δεκεμβρίου, 2020

31 Δεκεμβρίου, 2020

454/2020 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του δήμου Ιλίου στις προσκλήσεις ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» a

AOE4542020

453/2020 – Λήψη απόφασης αποδοχής πρότασης δωρεάς: α) Για την ανάθεση & εκπόνηση μελετών ύψους 25.000,00€ για την «Διαμόρφωση της οδού Φλέβας από οδό Ιλίου (κόμβος) έως οδό Πατρόκλου» και β) Για ποσό ύψους 50.000,00 € για την κατασκευή έργου «Διαμόρφωση της οδού Φλέβας από οδό Ιλίου (κόμβος) έως οδό Πατρόκλου» a

AOE4532020

452/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν: α) «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ΚΜ151/20» και β) «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού έτους 2020 ΚΜ 10/20» γ) «Υπηρεσίες Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων» ΚΜ 126/20 a

AOE4522020

450/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων που αφορά στις «Ιατρικές προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων Δήμου Ιλίου» a

AOE4502020