23 Μαρτίου, 2021

23 Μαρτίου, 2021

020/2021 – Λήψη απόφασης για την απαλλαγή καταβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σε επιχειρήσεις που διακόπτουν την λειτουργία τους, λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 § 9 της ΠΝΠ: (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α) a

AOE0202021