8 Ιουνίου, 2022

8 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έκθεση βιβλίου που διοργανώνει ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της «ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» 02.07.2022 a

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022, ο Δήμος Ιλίου πρόκειται να διοργανώσει έκθεση βιβλίου για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προβολή των επιχειρήσεων που εδρεύουν στον Δήμο Ιλίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» στις 02.07.2022 a

  Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, μετά από δύο χρόνια αναστολής των εκδηλώσεων λόγω πανδημίας, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη διοργάνωση «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ», που αποτελεί

23/06/2022 – Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής με τίτλο, «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου