20 Σεπτεμβρίου, 2022

20 Σεπτεμβρίου, 2022

Σε «Γεώργιος Λιόσης» ονομάστηκε το Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου a

Σε μια σεμνή τελετή, αλλά με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, δείγμα του σημαντικού αποτυπώματος που άφησε στην κοινωνική ζωή του Ιλίου, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας του Κλειστού Γυμναστηρίου σε «Γεώργιος Λιόσης»,

05/10/2022 – Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (και φωτοτυπικών μηχανημάτων) a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής με τίτλο, «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (και φωτοτυπικών μηχανημάτων)»