9 Μαρτίου, 2023

9 Μαρτίου, 2023

Πρώτη συνάντηση για τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Ιλίου a

Την πρώτη τους συνάντηση είχαν τα έντεκα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Ιλίου, ενός οργάνου με συμβουλευτικό, ενημερωτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της