28 Μαρτίου, 2023

28 Μαρτίου, 2023

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 43/2023 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής