27 Ιουνίου, 2023

27 Ιουνίου, 2023

Διαδικτυακή εκδήλωση για την εξέλιξη του έργου «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση Ευπαθών Ομάδων και Νέων στην Απασχόληση» a

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου Ιλίου για την Προώθηση της Απασχόλησης, πρόκειται να υλοποιηθεί Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την εξέλιξη του έργου την