3 Αυγούστου, 2023

3 Αυγούστου, 2023

24/08/2023 – Aπομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου a

Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ   Προκηρύσσει ανοικτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του