21/03/2013 Δελτίο Τύπου: Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει τη Δι@ύγεια με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

21/03/2013 Δελτίο Τύπου: Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει τη Δι@ύγεια με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

Με αφορμή τη δυσλειτουργία του προγράμματος Δι@ύγειαa, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος εισηγήθηκε σχετικό ψήφισμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 14.03.2013, το οποίο εκγρίθηκε ομόφωνα:
«Πιστεύουμε ότι βασική προϋπόθεση της αξιοπιστίας των θεσμών είναι η διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης των αποφάσεών της.
Όλοι όσοι υπηρετούμε τις πιο πάνω αρχές στηρίζουμε τη Δι@ύγειαa, καθώς έχουμε την άποψη ότι ενσωματώνει, συμβολίζει και προωθεί ακριβώς αυτές τις αξίες, τις αρετές και τα ιδανικά.
Σημειώνουμε δε, ότι οι αξίες που ριζώνουν και θεμελιώνονται με τη Δι@ύγειαa είναι η Διαφάνεια, η Λογοδοσία, η Εντιμότητα, ο Δημόσιος Έλεγχος, η Αξιολόγηση κ.ά..
Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να απαλλαγούν από την ενοχλητική της παρουσία.
Στον αγώνα για την επίτευξη όλων των πιο πάνω πρέπει να συστρατευτούμε όλοι.»