21/03/2019 Άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια

21/03/2019 Άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια

Παιδί ηλικίας 7 ετών έχει άμεση ανάγκη από ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ.

Όποιος έχει τη δυνατότητα και επιθυμεί να προσφέρει αιμοπετάλια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» στο τηλέφωνο 2107452038 και ώρες 09:00 έως 13:00.

<!–