21/07/2009 Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας ασφαλτοτάπητα σε τμήματα οδών του δήμου

21/07/2009 Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας ασφαλτοτάπητα σε τμήματα οδών του δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας ασφαλτοτάπητα σε τμήματα οδών του δήμου, προϋπολογισμού 400.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος οροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στις 21-7-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 29/06/09

<!–