21/09/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

21/09/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο Δήμος Ιλίου ανατύπωσε και διανέμει τα σχολικά βιβλία σε όλα τα σχολεία