21/09/2011 Κατάθεση Αιτήσεων για χορήγηση τροφίμων σε απορους κι ευπαθείς κονωνικές ομάδες

21/09/2011 Κατάθεση Αιτήσεων για χορήγηση τροφίμων σε απορους κι ευπαθείς κονωνικές ομάδες

O Δήμος Ιλίου, στo πλαίσιο άσκησης της Κοινωνικής του Πολιτικής και προκειμένου να ενισχύσει τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες του, θα χορηγήσει τρόφιμα για τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2011 σε άπορες οικογένειες και μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση των τροφίμων θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αίτηση (παρέχεται από τα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2011 και του φορολογικού εντύπου Ε9 – διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να κάνει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.
  • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / τηλεφώνου ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο Ιλίου.
  • Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή απόκομμα προνοιακού επιδόματος ή βεβαίωση εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα της Πρόνοιας σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω.
  • Κάρτα ανεργίας.   
 
Αιτήσεις θα κατατίθενται από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 έως και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Νέστορος 101, 2ος όροφος, από τις 9.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.
 
Η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου στα τηλέφωνα: 2132030016-018 και 2132030042.

<!–