21/10/2014 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014

21/10/2014 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014 (αριθμ. πρωτ. 53848/24-09-14 ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 22/10/2014 και λήγει την 31/10/2014.

<!–