21/11/2016 Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 44748/14-10-2016

21/11/2016 Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 44748/14-10-2016

Προβαίνουμε σήμερα την 21-11-2016 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων κατόπιν της υπ’ αριθ. 44748/14-10-2016 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» περιόδου 2016-2017 του Δήμου μας.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a