21/12/2016 Οδηγίες για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα και χριστουγεννιάτικα είδη

21/12/2016 Οδηγίες για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών από θερμαντικά μέσα και χριστουγεννιάτικα είδη

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ιλίου επισημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση θερμαντικών μέσων και χριστουγεννιάτικων ειδών.
Ο αριθμός των περιστατικών πυρκαγιών που οφείλονται στη χρήση είτε πρόχειρων μέσων θέρμανσης, είτε χριστουγεννιάτικων ειδών που δεν διαθέτουν πιστοποίηση καταλληλόλητας, εμφανίζονται αυξημένα τα τελευταία χρόνια.
Παρακαλούνται οι πολίτες να λάβουν την απαραίτητη ενημέρωση από τα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στα «ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» της ιστοσελίδας της http://civilprotection.gr/a, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου http://www.ilion.gr/a.

<!–