22/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/01/2016 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

22/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/01/2016 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα, που θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:
          
 
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2014a

<!–