22/03/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/03/2012

22/03/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/03/2012

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου

<!–