22/03/2018 Δελτίο Τύπου: Ημερίδα για τα αποτελέσματα της Επιδημιολογικής Καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης σε Ενήλικες στον Δήμο Ιλίου

22/03/2018 Δελτίο Τύπου: Ημερίδα για τα αποτελέσματα της Επιδημιολογικής Καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης σε Ενήλικες στον Δήμο Ιλίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα για την Αρτηριακή Πίεση που πραγματοποίησε ο Δήμος Ιλίου, τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος», κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος Επιδημιολογικής Καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης σε Ενήλικες, που διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Φεβρουάριο του 2018.
 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, στη 2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων, υπό την εποπτεία του Ειδικού Παθολόγου–Υπερτασιολόγου, Διευθυντή Δ’ Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδη, MD, PhD, με τη συμβολή της ειδικευόμενης ιατρού Χαράς Γελαδάρη. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας ο επικεφαλής του προγράμματος και κεντρικός ομιλητής ανέλυσε διεξοδικά το θέμα, έλυσε πολλές απορίες των παρευρισκομένων, καταρρίπτοντας μύθους και φωτίζοντας πολλές παραμέτρους που αφορούν την διαχείριση της αρτηριακής πίεσης.
 
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, κατά τον σύντομο χαιρετισμό του:
 
«Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης, για το λόγο αυτό υλοποιούμε πλήθος προγραμμάτων και δράσεων, με πολλά από αυτά να επικεντρώνονται σε παθήσεις, οι οποίες τείνουν να γίνουν μάστιγα στην εποχή μας, πλήττοντας τον γενικό πληθυσμό.
 
Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα δημιουργίας ενός εθνικού προγράμματος, με σκοπό την αντιμετώπιση τέτοιων παθήσεων, την ενημέρωση των πολιτών και την προστασία της δημόσιας υγείας.
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» κ. Εμμανουήλ Ανδρεάδη και την ειδικευόμενη ιατρό κα. Χαρά Γελαδάρη, για την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος, καθώς επίσης, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας κ. Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο και τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας για την πρωτοβουλία.»

22/03/2018 Δελτίο Τύπου: Ημερίδα για τα αποτελέσματα της Επιδημιολογικής Καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης σε Ενήλικες στον Δήμο Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a