22/07/2014 Λίστες μοριοδότησης μετά από τις ενστάσεις για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου

22/07/2014 Λίστες μοριοδότησης μετά από τις ενστάσεις για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου

Αποτελέσματα – Πινακες Αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου για το Σχολικό Έτος 2014 – 2015 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

<!–