22/07/2016 Πινάκια Συνεδριάσεων Επιτροπής Ενστάσεων Εθνικού Κτηματολογίου(1,2/8)

22/07/2016 Πινάκια Συνεδριάσεων Επιτροπής Ενστάσεων Εθνικού Κτηματολογίου(1,2/8)

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, αναρτώνται τα πινάκια των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορούν ενστάσεις, οι οποίες θα εκδικαστούν 01.08.2016 και 02.08.2016

<!–