22/09/2009 Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας (Τύπος Β) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ2/09

22/09/2009 Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας (Τύπος Β) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ2/09

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  Γ2/09” προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 22 – 9 – 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 27/07/09

<!–