22/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/09/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ. (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης 2016)

22/09/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 28/09/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ. (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης 2016)

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η  Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–