22/10/2017 Χαιρετισμός Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πολιτών στις Α΄ Βοήθειες – ΚΑΡΠΑ

22/10/2017 Χαιρετισμός Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πολιτών στις Α΄ Βοήθειες – ΚΑΡΠΑ

Κυρίες και κύριοι,

Το σημερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό, καθώς γνώση πάνω στο ζήτημα των Α΄ Βοηθειών και ιδιαίτερα της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης μπορεί να σώσει ζωές.
 
Η παρουσία ενός εκπαιδευμένου ατόμου, το οποίο μπορεί να δώσει αποτελεσματική βοήθεια μια κρίσιμη στιγμή, αποτελεί σημαντική ανακούφιση, προσφέροντας, παράλληλα, ψυχολογική υποστήριξη σε αυτόν που τη χρειάζεται.
 
Θα πρέπει να τονίσουμε, όμως, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, το άτομο που παρέχει πρώτες βοήθειες αφενός να είναι εκπαιδευμένο, αφετέρου να εμπλουτίζει τις γνώσεις του συχνά και να επαναλαμβάνει την εκπαίδευσή του σε τακτά διαστήματα.
 
Δεν αρκεί να παρακολουθεί κανείς ένα πρόγραμμα, πρέπει να συνεχίζει την εκπαίδευσή του και να ενημερώνεται για τα νέα δεδομένα, καθώς και για τις αλλαγές στο Πρωτόκολλο των Πρώτων Βοηθειών.
 
 
Με τη γνώση προλαμβάνεις. Η άγνοια ή η ελλιπής γνώση, μπορεί να κοστίσει μια ζωή.
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κοινωνική Υπηρεσία, τους εκπαιδευτές από την Ελληνική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

 
Ευχαριστώ.

<!–