22/11/2013 Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου και το Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου φιλοξένησε αντιπροσωπεία από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Απουλίας (Κάτω Ιταλία)

22/11/2013 Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου και το Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου φιλοξένησε αντιπροσωπεία από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Απουλίας (Κάτω Ιταλία)

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου και το Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου φιλοξένησε αντιπροσωπεία από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Απουλίας (Κάτω Ιταλία) που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθησης» Comenious, το οποίο έχει στόχο την επίγνωση της ιστορικής, τοπικιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών, καθώς και τη δημιουργία συνειδητών, ενεργών Ευρωπαίων πολιτών, με σεβασμό στις εθνικές παραδόσεις.
Σε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην Αρκαδική παράδοση που διοργάνωσε ο Δήμος Ιλίου με το Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη», προσφέρθηκαν παραδοσιακά εδέσματα, ενώ τα χορευτικά τμήματα παρουσίασαν δημοτικούς χορούς της Αρκαδίας. Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων μεταξύ του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της Απουλίας κ. Fr. Inglese, την Αντιπεριφερειάρχη κα. A. Cammalleri και την Ιταλική Αντιπροσωπεία.
Οι Ιταλοί Εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν επίσης, το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία με τη βοήθεια των Ελλήνων Εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή των μαθητών να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα και τις παραδόσεις της χώρας μας, αλλά και να κατανοήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν τους και στην οποία παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ιλίου και εκπρόσωποι του Δήμου.
Κατά την παραμονή της Ιταλικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, οργανώθηκαν πολλές συναντήσεις και εκδηλώσεις, τις οποίες τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Ιταλίας στην Ελλάδα, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου Ιλίου. Τον όλο συντονισμό του προγράμματος είχε η Σχολική Σύμβουλος Δρ. Δήμητρα Μακρή.

22/11/2013 Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το 11ο Γυμνάσιο Ιλίου και το Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου φιλοξένησε αντιπροσωπεία από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Απουλίας (Κάτω Ιταλία)

More Posts

055/2023 – έγκριση την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών» a

054/2023 – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου» υποέργο 1, της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων σε δήμους της χώρας» στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 12143/29-11-2021 πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα Μικροκινητικότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» a