22/12/2014 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ»

22/12/2014 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 18.12.2014, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με θέματα που αφορούν την λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ»:
«Στο Δήμο μας λειτουργεί το αναφερόμενο Κέντρο, με τη συμμετοχή των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Περιφέρειας και λοιπών τοπικών φορέων, εποπτευόμενο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. 
Από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία του οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, που διενεργείται σε αυτό και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα έτη 2006 έως 2014, προκύπτει οφειλή προς το Κέντρο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ συνολικού ποσού τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (353.709,83 €).
Όσον αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού, που στηρίζει τις δράσεις του «ΦΑΕΘΩΝ»  έχει ενταχθεί στις διατάξεις των Νόμων 4024/2011 και 4093/2012.
Έχοντας υπόψη τα αναφερόμενα, το Δημοτικό Συμβούλιο, με ευαισθησία στο θέμα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά,  ζητά:
1.    Την άμεση καταβολή όλων των μη αποδοθέντων πόρων προς το «ΦΑΕΘΩΝ», ώστε να εκτελεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία το έργο του.
2.    Την εφαρμογή της μισθολογικής αντιμετώπισης των εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των αμειβομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.»
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
·         Στον τοπικό τύπο
·         Στο διαδίκτυο
·         Στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ»

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–