23/01/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/01/2015 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

23/01/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/01/2015 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, που θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:
           
 
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013

<!–