23/02/2010 Δελτίο Τύπου με θέμα την υπογραφή του “Συμφώνου των Δημάρχων” για την κλιματική αλλαγή από το Δήμαρχο Ιλίου, κ. Νίκο Ζενέτο

23/02/2010 Δελτίο Τύπου με θέμα την υπογραφή του “Συμφώνου των Δημάρχων” για την κλιματική αλλαγή από το Δήμαρχο Ιλίου, κ. Νίκο Ζενέτο