23/05/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

23/05/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οι συντονισμένες προσπάθειες και ο αγώνας του Δήμου Ιλίου και των δημοτών έχουν σαν αποτέλεσμα την καθαίρεση μίας ακόμα παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας εντός των ορίων της πόλης του Ιλίου, σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.