23/06/2009 Αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς

23/06/2009 Αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς

Τα αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.”Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου” σύμφωνα με την 87/22-06-2009 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

<!–