23/06/2009 Δημόσια Διαβούλευση Προκήρυξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI SPOTS»

23/06/2009 Δημόσια Διαβούλευση Προκήρυξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI SPOTS»

Το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI SPOTS» αποσκοπεί στην δημιουργία στα όρια του Δήμου και σε προκαθορισμένες θέσεις (Πλατείες, Πεζόδρομοι, Δημοτικά Κτίρια), περιοχών ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi HotSpots).

 

Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους χώρους. Οι χώροι εγκατάστασης που θα επιλεγούν θα:
είναι υπαίθριοι
χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως:
Χώροι συνάθροισης κοινού,
Χώροι αναμονής-μετακίνησης,
Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων.
Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης»  του Ε.Π. “ΚτΠ” και ο προϋπολογισμός του χωρίς Φ.Π.Α. είναι 171.428,57 €, με Φ.Π.Α. είναι 204.000,00 €.

Ημερομηνίες Διαβούλευσης: 23/06/2009 έως 29/06/09.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τμήμα Μηχανογράφησης Δήμου Ιλίου

Τσίκκη Κατερίνα
Τηλ: 2102649832

<!–