23/06/2009 Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής

23/06/2009 Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής

Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου θα υποβληθούν στους Παιδικούς σταθμούς στους οποίους κατατέθηκαν οι αιτήσεις εγγραφών από 23/06/2009 έως και 30/06/2009.

Σύμφωνα με την 87/22-06-2009 Α.Δ.Σ. ορίστηκε η επιτροπή ενστάσεων αποτελούμενη από τους:

1. Δαλαμάγκας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων
2. Καρακόιδα Μυρσίνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.
3. Μηλιώνη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλος, Γραμματέας Δ.Σ.
4. Κρητικού Ακίνδυνη, Διευθύντρια 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού, Μέλος Δ.Σ.
5. Ντεκουμέ Μαριάννα, Εκπρόσωπος γονέων, Μέλος Δ.Σ.

Τα οριστικά αποτελέσματα, κατόπιν και της εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθούν στις 07/07/2009.

<!–

23/06/2009 Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής