23/06/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

23/06/2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την 82/2011 ΑΔΣ του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εγγραφών-επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2011-2012.

Ορίστηκε η περίοδος υποβολής ενστάσεων από 23/06/2011 έως 30/06/2011.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 05/07/2011.

Η κατάταξη στις λίστες εγγραφών έχει γίνει με φθίνουσα σειρά, βάσει των συνολικών μορίων (από τα υψηλότερα στα χαμηλότερα). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται η οικογένεια με το χαμηλότερο δηλωθέν εισόδημα. 

<!–