23/08/2012 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επεμβαίνει δυναμικά στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

23/08/2012 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επεμβαίνει δυναμικά στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

Η τοπική Αυτοδιοίκηση επεμβαίνει δυναμικά και αναλαμβάνει
τον πλήρη έλεγχο του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»